FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
19 513 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 516 000 Kč
4
Přijaté transfery
240 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
10 563 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 300 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 046 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 030 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
10 563 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 300 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 046 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 030 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 000 Kč