FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
19 134 630 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 555 005 Kč
4
Přijaté transfery
1 018 462 Kč
3
Kapitálové příjmy
147 463 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
12 494 245 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 660 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 101 315 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
310 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
280 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
12 494 245 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 660 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 101 315 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
310 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
280 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
10 000 Kč