FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
21 311 800 Kč
4
Přijaté transfery
2 136 144 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 566 653 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
15 930 454 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 126 490 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 597 653 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 030 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 930 454 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
5 126 490 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 597 653 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
1 030 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
330 000 Kč